Kompleksowe zaopatrzenie biur!

12 2920248 do 51
koszyk pusty | 0 z
zobacz koszyk
Wektor - Artyku造 biurowe i szkolne :: Regulamin

Regulamin Internetowej Platformy Handlowej wektorbiuro.pl

1. Postanowienia og鏊ne

1. Internetowa Platforma Handlowa wektorbiuro.pl, dost瘼na pod adresem www.wektorbiuro.pl, s逝膨ca do obs逝gi firm, instytucji i os鏏 prywatnych stanowi w豉sno嗆 i prowadzona jest przez firm Wektor Artyku造 Biurowe Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie, ul. Golik闚ka 7, 30-723 Krak闚, Poland

Kapita zak豉dowy: 63 700 z

NIP: 6792712646

Regon: 350631637

Numer KRS: 0000102483, sp馧ka zarejestrowana w S康zie Rejonowym dla Krakowa-字鏚mie軼ia w Krakowie, XI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego

Tel./fax: 12/2920248 do 51, 6503135, 6503155

Numer konta bankowego w Banku PeKaO S.A.:

45 1240 4588 1111 0000 5486 8436


2. Definicje przyj皻e w niniejszym dokumencie:

Sprzedaj帷y – Wektor Artyku造 Biurowe Sp. z o.o., w豉軼iciel Internetowej Platformy Handlowej wektorbiuro.pl

Klient – jednostka organizacyjna lub osoba prywatna, nabywaj帷a towary od Sprzedaj帷ego.

Platforma - Internetowa Platforma Handlowa wektorbiuro.pl

Towar, Towary – produkty i us逝gi sprzedawane przez Sprzedaj帷ego, dost瘼ne na Platformie.

Koszyk – narz康zie Platformy umo磧iwiaj帷e z這瞠nie zam闚ienia, zawieraj帷e ilo軼i i ceny towar闚, warto嗆 zam闚ienia wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi, dopuszczaj帷e mo磧iwo嗆 zmian w zam闚ieniu przed jego wys豉niem do Sprzedaj帷ego.

Umowa – pisemna lub ustna umowa kupna/sprzeda篡, zawarta pomi璠zy Sprzedaj帷ym a Klientem, wymagaj帷a dla swej wa積o軼i z這瞠nia zam闚ienia przez Klienta i potwierdzenia przyj璚ia zam闚ienia do realizacji przez Sprzedaj帷ego. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail z informacj o przyj璚iu zam闚ienia do realizacji.

Przesy趾a typowa – przesy趾a, kt鏎ej waga nie przekracza 30 kg i o gabarytach, kt鏎ych suma wymiar闚 d逝go嗆 + szeroko嗆 + wysoko嗆 nie przekracza 180 cm.

3. Dane zamieszczone na Platformie wektorbiuro.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pe軟i jedynie rol informacji handlowej.

4. Sprzedaj帷y zastrzega sobie prawo do sprostowania oczywistych b喚d闚 pisarskich lub arytmetycznych, dostrze穎nych w opisie towar闚 dost瘼nych na Platformie.

5. Opisy i zdj璚ia towar闚 przygotowywane s z nale篡t御taranno軼i. Sprzedaj帷y informuje jednak, 瞠 mog pojawi si nieznaczne r騜nice pomi璠zy odwzorowaniem wygl康u Towaru na zdj璚iu zamieszczonym na Platformie, a jego rzeczywistym wygl康em lub ma這 znacz帷e nie軼is這軼i w opisie poszczeg鏊nych Towar闚, nie maj帷e wp造wu na parametry i funkcjonalno嗆 produktu. Sprzedaj帷y do這篡 stara, aby na bie膨co eliminowa tego rodzaju niedok豉dno軼i. W przypadku powstania ewentualnych w徠pliwo軼i Klient upowa積iony jest do zg這szenia swoich uwag Sprzedaj帷emu, kt鏎y niezw這cznie udzieli wszelkich wyja郾ie i skoryguje powsta貫 nie軼is這軼i.

6. Nazwy Towar闚 oferowanych do sprzeda篡 na Platformie wektorbiuro.pl u篡wane s w celach identyfikacyjnych, mog by chronione i zastrze穎ne zgodnie z Ustaw o Prawie w豉sno軼i przemys這wej.

7. Wszystkie produkty oferowane za po鈔ednictwem Platformy s nowe i pozbawione wad fizycznych.

8. Niniejszy Regulamin stanowi integraln cz窷 Umowy.

2. Ceny

1. Na Platformie podane s ceny netto oraz brutto Towar闚 (uwzgl璠niaj帷e podatek VAT) w z這tych polskich.

2. Ceny Towar闚 opisanych jako „na zam闚ienie”, mog ulec zmianie. O ewentualnej zmianie ceny Towaru „na zam闚ienie” Klient zostanie poinformowany przed realizacj zam闚ienia. Zam闚ienie b璠zie zrealizowane po zaakceptowaniu przez Klienta zmienionej ceny. Klient ma prawo nie zaakceptowa zmienionej ceny i odst徙i od Umowy .

3. Ceny Towar闚 podawanych na Platformie nie obejmuj koszt闚 przesy趾i.

4. Ceny Towar闚 na Platformie mog ulega zmianom. Zmiana cen nie dotyczy zam闚ie przyj皻ych ju do realizacji przez Sprzedaj帷ego.


3. Dost瘼no嗆 Towar闚


1. Sprzedaj帷y dok豉da wszelkich stara, aby Towary oferowane na Platformie by造 stale dost瘼ne w magazynie (nie dotyczy Towar闚 okre郵onych jako "na zam闚ienie"). W przypadku jednak przej軼iowej niedost瘼no軼i okre郵onego Towaru, a co za tym idzie braku mo磧iwo軼i zrealizowania zam闚ienia w podanym terminie, Sprzedaj帷y poinformuje Klienta o realnym terminie realizacji lub zaproponuje Towar r闚nowa積y o nie gorszej jako軼i.

2. Je瞠li nowy termin realizacji lub proponowany Towar r闚nowa積y nie zostanie zaakceptowany przez Klienta mo瞠 on odst徙i od Umowy, zam闚ienie za zostaje anulowane.

3. W przypadku braku mo磧iwo軼i zrealizowania zam闚ienia, za kt鏎e Klient dokona ju p豉tno軼i i kt鏎e Klient zdecydowa si anulowa, wp豉cona przez Klienta kwota zostanie zwr鏂ona na podane przez niego konto bankowe w terminie do 5 dni roboczych.

4. Sprzedaj帷y zastrzega sobie prawo do zmian asortymentu Towar闚 z Platformy zwi您anych w szczeg鏊no軼i ze zmian asortymentu Towar闚 dostarczanych Sprzedaj帷emu przez jego kontrahent闚. Je瞠li zam闚ienie na dany produkt pojawi si w momencie jego usuwania z Platformy, Klient zostanie powiadomiony o braku mo磧iwo軼i zrealizowania jego zam闚ienia. Sprzedaj帷y mo瞠 zaproponowa zamiennik wycofanego produktu. Klient mo瞠 nie zaakceptowa zamiennika i odst徙i od Umowy, w takim przypadku zam闚ienie zostanie anulowane.


4. Sk豉danie zam闚ie


1. Dost瘼 do Platformy i sk豉danie zam闚ie jest mo磧iwe 24 godziny na dob 7 dni w tygodniu.

2. Do sk豉dania zam闚ie na Platformie nie jest wymagana rejestracja konta Klienta.

3. W trakcie rejestracji konta Klienta na Platformie Klient wprowadza swoje dane teleadresowe, a tak瞠 login i has這 do systemu Platformy.

4. Klienci niezarejestrowani proszeni s o wprowadzenie swoich danych teleadresowych oraz adresu dostawy ka盥orazowo przy sk豉daniu zam闚ienia.

5. Tworzenie zam闚ienia przez Klienta polega na dodawaniu okre郵onych produkt闚 do Koszyka wraz z zamawian ilo軼i. Do momentu wys豉nia zam闚ienia do Sprzedaj帷ego Kupuj帷y mo瞠 dowolnie korygowa zawarto嗆 Koszyka.

6. Po zako鎍zeniu wprowadzenia Towar闚 do Koszyka Klient mo瞠 poda adres dostawy inny ni adres jego zamieszkania lub siedziby, wybra form zap豉ty oraz spos鏏 dostarczenia przesy趾i.

7. Klient mo瞠 wycofa zam闚ienie po jego z這瞠niu lub zmieni zawarto嗆 zam闚ienia pod warunkiem, 瞠 nie zosta這 ono ju wys豉ne z magazynu Sprzedaj帷ego. W tym celu nale篡 jak najszybciej skontaktowa si z Dzia貫m Obs逝gi Klienta Sprzedaj帷ego pod numerem telefonu 12/2920248 do 51 i przes豉 informacj o zmianach na adres e-mail: zamowienia@wektorbiuro.pl.

8. W przypadku gdy Klient wybra opcj p豉tno軼i przelewem powinien dokona jej nie wcze郾iej, ni po otrzymaniu od Sprzedaj帷ego informacji, 瞠 zam闚ienie jest gotowe do realizacji.

9. Po otrzymaniu potwierdzenia przyj璚ia zam闚ienia od Sprzedaj帷ego Klient p豉c帷y przelewem powinien dokona p豉tno軼i na konto Sprzedaj帷ego w Banku PeKaO S.A.:

45 1240 4588 1111 0000 5486 8436.

10. W przypadku Towar闚 produkowanych/dostarczanych na specjalne zam闚ienie Klienta Sprzedaj帷y mo瞠 wyst徙i o podpisanie dodatkowej Umowy, zawieraj帷ej szczeg鏊ne warunki realizacji takiego zlecenia.


5. Potwierdzanie i realizacja zam闚ie


1. Po otrzymaniu zam闚ienia Sprzedaj帷y weryfikuje je i wysy豉 potwierdzenie przyj璚ia zam闚ienia do realizacji na podany przez Klienta adres e-mail w mo磧iwie kr鏒kim terminie, zasadniczo nie przekraczaj帷ym 3 godzin roboczych od wys豉nia zam闚ienia.

2. W przypadku konieczno軼i wyja郾ienia w徠pliwo軼i dotycz帷ych zam闚ienia Sprzedaj帷y przed wys豉niem potwierdzenia kontaktuje si z Klientem na podany w zam闚ieniu numer telefonu lub adres e-mail.

3. Je瞠li z powodu braku kontaktu z Klientem nie uda si dokona weryfikacji zam闚ienia, kt鏎e tego wymaga, jego realizacja ulegnie przesuni璚iu w czasie, a do chwili skontaktowania si z Klientem.

4. W uzasadnionych przypadkach Sprzedaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 kolejnej weryfikacji zam闚ienia, a w wyj徠kowych wypadkach prawo do wstrzymania jego realizacji do czasu uko鎍zenia w/w weryfikacji.

5. Sprzedaj帷y zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zam闚ienia w przypadku, gdy Klient dwukrotnie odm闚i przyj璚ia zam闚ionego Towaru lub odm闚i p豉tno軼i (dotyczy p豉tno軼i przy odbiorze). W takim przypadku konto Klienta zostanie zawieszone.

6. Wysy趾a zam闚ionego Towaru z magazynu Sprzedaj帷ego nast瘼uje w tym samym lub nast瘼nym dniu roboczym od momentu potwierdzenia zam闚ienia przez Sprzedaj帷ego oraz wp造ni璚ia p豉tno軼i na konto sprzedaj帷ego, chyba, 瞠 Klient wybra opcj p豉tno軼i przy odbiorze, lub p豉tno軼i przy odbiorze w豉snym lub przy dostawie transportem Sprzedaj帷ego. W takim przypadku wysy趾a nast瘼uje niezw這cznie.

7. Wraz z Towarem Klient otrzymuje dokument sprzeda篡 (faktura VAT lub paragon fiskalny) wystawiony przez Sprzedaj帷ego.

8. Zam闚iony Towar Sprzedaj帷y dostarcza w豉snym transportem do Klient闚 na terenie Krakowa, Wieliczki oraz Skawiny, chyba 瞠 Klient zdecyduje si na inny spos鏏 realizacji dostawy.

9. Wysy趾a Towaru w pozosta貫 rejony Polski odbywa si za po鈔ednictwem firm kurierskich Patron Service, Si鏚emka lub DHL .

10. Klient mo瞠 r闚nie osobi軼ie odebra zam闚iony towar z magazynu Sprzedaj帷ego.

11. Termin dostawy realizowanej przez firm kuriersk nie powinien przekracza 24 godzin od momentu odbioru przesy趾i z magazynu Sprzedaj帷ego.


6. Koszty dostawy


1. Przy zam闚ieniach b璠帷ych Przesy趾ami Typowymi (kt鏎ych waga nie przekracza 30 kg i o gabarytach, kt鏎ych suma wymiar闚 d逝go嗆 + szeroko嗆 + wysoko嗆 nie przekracza 180 cm) o warto軼i powy瞠j 400 z netto Kupuj帷y z terenu Polski nie jest obci捫any kosztami dostawy.

2. Zam闚ienia o warto軼i do 399,99 z netto, spe軟iaj帷e wymagania Przesy貫k Typowych, obci捫ane s kosztami w wysoko軼i 18,90 z brutto.

3. Koszty dostawy przesy貫k nietypowych ustalane s zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej, http://patronservice.pl/cennik/. Sprzedaj帷y informuje Klienta o kosztach zwi您anych z realizacj takich przesy貫k w momencie potwierdzania przyj璚ia zam闚ienia do realizacji. Je瞠li koszt dostawy przesy趾i nietypowej oka瞠 si zbyt wysoki w stosunku do oczekiwa Klienta mo瞠 on anulowa z這穎ne zam闚ienie.

4. Dostawa realizowana transportem w豉snym Sprzedaj帷ego jest bezp豉tna.

5. Koszty dostawy zawieraj ubezpieczenie przesy趾i.


7. Formy p豉tno軼i


1. Sprzedaj帷y proponuje swoim Klientom nast瘼uj帷e formy p豉tno軼i:

a) przedp豉ta przelewem na konto bankowe w Banku PeKaO S.A.,

b) p豉tno嗆 elektroniczna poprzez system PayU,

c) got闚k za pobraniem; przy tej formie p豉tno軼i doliczana jest op豉ta 7 z brutto,

d) got闚k przy odbiorze w豉snym lub przy dostawie transportem Sprzedaj帷ego na terenie Krakowa, Wieliczki, Skawiny.

2. Klienci posiadaj帷y umow o wsp馧pracy ze Sprzedaj帷ym dokonuj p豉tno軼i zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami.


8. Gwarancja, reklamacje, r瘯ojmia


1. Produkty dost瘼ne na Platformie s fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadaj gwarancj producenta, importera lub sprzedawcy. Warunki gwarancji s okre郵one na za陰czonym do towaru druku gwarancji wystawionym przez gwaranta lub s realizowane zgodnie z polskim prawem na podstawie paragonu lub faktury VAT.

2. Wszystkie produkty, kt鏎e nie posiadaj odr瑿nej gwarancji producenta, obejmuje 24-miesi璚zna r瘯ojmia Sprzedaj帷ego na warunkach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

3. Sprzedaj帷y informuje, i przyst徙i do rozpatrywania reklamacji niezw這cznie po jej otrzymaniu. Im szybciej Klient zg這si swoje roszczenia, tym szybciej Sprzedaj帷y b璠zie w stanie przyst徙i do ich rozpatrywania.

4. Reklamacj mo積a zg豉sza telefonicznie pracownikom Dzia逝 Obs逝gi Klienta Sprzedaj帷ego (tel. 12/6503135, 12/6503155, 12/2920250, 12/2920251). Zg這szenia mo積a r闚nie dokona za po鈔ednictwem formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na stronie Sprzedaj帷ego, lub poczt e-mail na adres: zamowienia@wektorbiuro.pl.

5. Towar reklamowany przez Klienta z Krakowa lub najbli窺zych okolic (Skawina, Wieliczka) odbierany jest przez Sprzedaj帷ego. W pozosta造ch przypadkach Klient odsy豉 reklamowany Towar na koszt Sprzedaj帷ego na adres: Wektor Artyku造 Biurowe Sp. z o.o., ul. Golik闚ka 7, 30-723 Krak闚 lub uzgadnia ze Sprzedaj帷ym termin odbioru przesy趾i z reklamowanym towarem przez firm kuriersk. Odbi鏎 takiej przesy趾i zleca firmie kurierskiej Sprzedaj帷y.

6. Reklamacj uwa瘸 si za uzasadnion, gdy Towar posiada wad fabryczn, lub gdy nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego w czasie transportu zam闚ionego Towaru do Klienta lub gdy dostarczony zosta Towar niezgodny z zam闚ieniem Klienta.

7. Gdy reklamacja oka瞠 si uzasadniona Sprzedaj帷y wymienia Towar na nowy, wolny od wad i dostarcza go do Klienta na sw鎩 koszt.

8. W razie braku mo磧iwo軼i wymiany wadliwego Towaru na nowy Sprzedaj帷y dokona jego naprawy.
W przypadku braku mo磧iwo軼i dokonania naprawy Sprzedaj帷y zwr鏂i Klientowi r闚nowarto嗆 ceny Towaru wraz z kosztem dostarczenia reklamowanego Towaru, je瞠li Klient realizowa wysy趾 takiego towaru na w豉sny koszt.

9. Za niezgodno嗆 Towaru z umow nie mo瞠 by uznana sytuacja, w kt鏎ej Klient zosta poinformowany i wyrazi zgod na zmiany w umowie np. w sytuacji, gdy zgodzi si na zamiennik Towaru, lub na Towar powystawowy, lub z wyprzeda篡.

10. Inne wady wykryte w trakcie u篡tkowania zakupionego Towaru, a nie wynikaj帷e z jego naturalnego zu篡cia, prosimy niezw這cznie zg豉sza telefonicznie pracownikom Dzia逝 Obs逝gi Klienta Sprzedaj帷ego (tel. 12/6503135, 12/6503155, 12/2920250, 12/2920251). Zg這szenia mo積a r闚nie dokona za po鈔ednictwem formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na stronie Sprzedaj帷ego, lub poczt e-mail na adres: zamowienia@wektorbiuro.pl.

11. Reklamacje jako軼iowe rozpatrywane s w terminie do 14 dni pocz患szy od dnia przekazania wadliwego produktu przewo幡ikowi. Do reklamowanego produktu Klient powinien do陰czy kopi dowodu zakupu oraz opis usterki lub wady produktu, zawieraj帷y r闚nie dane kontaktowe do osoby reklamuj帷ej.

12. W przypadku, gdy Towar jest dostarczany do Kupuj帷ego transportem Sprzedaj帷ego, kierowca ma obowi您ek sprawdzi przy odbiorcy stan przesy趾i. W przypadku wykrycia uszkodzenia Towaru lub jego braku kierowca sporz康za protok馧 reklamacji, podpisywany przez odbiorc i zabiera reklamowany Towar do magazynu Sprzedaj帷ego. Reklamacja b璠zie rozpatrywana niezw這cznie po dostarczeniu protoko逝 do Sprzedaj帷ego.

Pobierz formularz reklamacyjny

9. Ochrona danych osobowych


W豉軼iciel Platformy wektorbiuro.pl, jako Administrator Danych Osobowych, przekazywanych przez Klient闚 Platformy, zapewnia i:

1. Dane osobowe Klient闚 s zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa, w szczeg鏊no軼i w zgodzie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2014.1182) oraz zg這szone s do zbioru danych osobowych w GIODO.

2. Dane osobowe Klient闚 gromadzone przez Administratora s逝膨 realizacji zobowi您a wobec Klient闚 i s gromadzone wy陰cznie w celu realizacji umowy oraz w celach marketingu w豉snego, dotycz帷ego oferowanych produkt闚.

3. Dane osobowe Klient闚 nie s przekazywane stronom trzecim za wyj徠kiem sytuacji, gdy jest to niezb璠ne do realizacji Umowy. W celu zrealizowania p豉tno軼i poprzez system PayU dane osobowe s udost瘼niane firmie PayU S.A., za w celu dostarczenia przesy貫k z zam闚ionymi towarami - firmom kurierskim Patron Serwis, Si鏚emka lub DHL.

4. Pozosta貫 kwestie zwi您ane z ochron danych osobowych Klienta om闚ione zosta造 w dokumencie Polityka Prywatno軼i, kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem http://www.wektorbiuro.pl/a23,polityka-prywatnosci


10. Odst徙ienie od umowy


1. Niezale積ie od przypadk闚 wskazanych powy瞠j w tre軼i niniejszego Regulaminu, Klientowi przys逝guje prawo do odst徙ienia od zawartej Umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia koszt闚, z zastrze瞠niem ust. 7 poni瞠j.


2. Klient mo瞠 odst徙i od Umowy w terminie do 14 dni licz帷 od dnia otrzymania Towaru, a w przypadku, gdy Towar dostarczany jest Klientowi partiami lub w cz窷ciach – w terminie do 14 dni licz帷 od dnia otrzymania ostatniej partii lub cz窷ci Towaru.


3. Klientowi przys逝guje tak瞠 prawo odst徙ienia od Umowy jeszcze przed otrzymaniem Towaru.


4. Klient mo瞠 odst徙i od Umowy poprzez z這瞠nie Sprzedaj帷emu o鈍iadczenia o odst徙ieniu od Umowy za po鈔ednictwem formularza, zamieszczonego na stronie Sprzedaj帷ego, lub poczt e-mail na adres: zamowienia@wektorbiuro.pl.


5. O鈍iadczenie o odst徙ieniu winno by z這穎ne przed up造wem wskazanego wy瞠j terminu.


6. W przypadku odst徙ienia od Umowy uwa瘸 si j za niezawart, a w przypadku, gdy odst徙ienie nast瘼uje jeszcze przed otrzymaniem od Sprzedaj帷ego potwierdzenia przyj璚ia zam闚ienia do realizacji – oferta Klienta przestaje wi您a.


7. Prawo do odst徙ienia nie przys逝guje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest Towar:

a) nieprefabrykowany ( nietypowy ), wyprodukowany wed逝g specyfikacji Klienta lub s逝膨cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) ulegaj帷y szybkiemu zepsuciu lub maj帷y kr鏒ki termin przydatno軼i do u篡cia,

c) kt鏎y po dostarczeniu, ze wzgl璠u na sw鎩 charakter, zostaje nieroz陰cznie po陰czony z innymi rzeczami


Wz鏎 formularza odst徙ienia od umowy

Link do szczeg馧owego pouczenia o prawie do odst徙ienia11. Zwroty Towar闚 pe軟owarto軼iowych


1. Klient b璠帷y osob fizyczn, nabywaj帷 Towar w celach nie zwi您anych bezpo鈔ednio z jej dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow, kt鏎y odst徙i od Umowy, ma obowi您ek zwr鏂i zakupiony Towar w terminie do 14 dni od dnia z這瞠nia o鈍iadczenia o odst徙ieniu od Umowy. Zwracany Towar winien by w stanie nie pogorszonym, bez oznak u篡tkowania i w miar mo磧iwo軼i w oryginalnym opakowaniu.


2. Towar zwracany Klient odsy豉 na w豉sny koszt na adres Wektor Artyku造 Biurowe Sp. z o.o., ul. Golik闚ka 7, 30-723 Krak闚. Do Towaru zwracanego powinien by do陰czony dow鏚 potwierdzaj帷y zakup oraz dane dotycz帷e konta bankowego, na kt鏎e Sprzedaj帷y powinien dokona zwrotu 鈔odk闚.


3. Ze wzgl璠u na to, i przy zwrocie Towaru Klient dokonuje przesy趾i na w豉sny koszt, zwroty „za pobraniem” nie b璠 przyjmowane.


4. Klient odpowiedzialny jest za prawid這we zabezpieczenie Towaru zwracanego przed uszkodzeniami powsta造mi w trakcie przesy趾i. W przypadku stwierdzenia uszkodze, wynik造ch z nieprawid這wego zabezpieczenia, towar nie b璠zie przyj皻y.


5. Kwota r闚na warto軼i zwracanego Towaru, odpowiadaj帷a kwocie na dowodzie potwierdzaj帷ym zakup, zostanie zwr鏂ona Klientowi przy u篡ciu takiego samego sposobu zap豉ty, jakiego u篡 Klient chyba, 瞠 wyrazi on zgod na zwrot powy窺zych kwot w drodze przelewu na jego rachunek bankowy. Zwrot p豉tno軼i na rzecz Klienta nast徙i w terminie do 14 dni od dnia, w kt鏎ym Klient odst徙i od Umowy.


6.Koszty odes豉nia Towaru przez Klienta nie podlegaj zwrotowi.


7. Sprzedaj帷y mo瞠 wstrzyma si ze zwrotem p豉tno軼i otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odes豉nia, w zale積o軼i od tego, kt鏎e zdarzenie nast徙i wcze郾iej.


12. Postanowienia ko鎍owe


1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem maj zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczeg鏊no軼i przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

2. S康em w豉軼iwym dla rozpatrywania ewentualnych spor闚 dotycz帷ych realizacji postanowie niniejszego Regulaminu jest S康 powszechny, ustalony zgodnie z przepisami Kodeksu Post瘼owania Cywilnego.

3. W豉軼iciel Platformy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jednocze郾ie zobowi您uj帷 si do niezw這cznego powiadomienia o tym fakcie zarejestrowanych Klient闚.

4. Klient ma prawo nie wyrazi zgody na zmiany wprowadzone do regulaminu i niezw這cznie zwr鏂i si do W豉軼iciela Platformy o usuni璚ie jego konta z bazy Platformy. Je瞠li tego nie zrobi przyjmuje si, 瞠 Klient zaakceptowa zmieniony regulamin.

Starsze wersje regulaminu:

Regulamin wektorbiuro.pl do dnia 20.12.2014r.

WektorBiuro
WektorBiuro
Kontakt
ul. Golik闚ka 7
30-723 Krak闚, Polska
Biuro Obs逝gi Klienta
(12) 292 02 48 ... 51
(12) 650 31 35
zobacz wi璚ej
Mo磧iwa p豉tno嗆 on-line
w systemie
Copyrights 2013 Wektor Artyku造 Biurowe, realizacja INVENTCOM projektowanie stron