Kompleksowe zaopatrzenie biur!

12 2920248 lub 50
+48 606 978 368
koszyk pusty | 0 zł
zobacz koszyk
Informacje :: Dane osobowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Ogólne Rozporządzenie (RODO / ang. GDPR) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia) przekazuje następujące informacje:


Administrator Danych

Administratorem Danych jest Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. zarejestrowana w Krakowie (30-723), przy ul. Golikówka 7, wpisana do Rejestru KRS pod numerem: 0000102483, posiadająca numer REGON: 350631637. Kontakt telefoniczny pod numerem 122920248, kontakt mailowy: wektor@wektorbiuro.pl.

W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych - z którym można kontaktować się pod adresem e-mail:iod@wektorbiuro.pl).


Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów i kontrahentów Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. jest art. 6 ust 1 lit b) Ogólnego Rozporządzenia czyli: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. również przetwarza dane osobowe na podstawie innych przepisów oraz zgód osób, których dane dotyczą – w takich przypadkach, informacja dotycząca zakresu, celu, retencji czy przekazywania danych osobowych do innych podmiotów jest zawarta w odpowiednich dokumentach oraz formularzach stosowanych w danym procesie.

Kluczowymi kategoriami przetwarzanych danych osobowych w Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. są dane związane z obsługą zamówień sprzedaży, realizacją dostaw i obsługą kadrowo-księgową osób zatrudnionych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym do promocji oferowanych towarów i usług świadczonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia.


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych są podmioty zapewniające obsługę utrzymania serwisu wektorbiuro.pl oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o.


Czas przechowywania danych (retencja)

Dane osobowe w sklepie wektorbiuro.pl są przechowywane przez okres konieczny do realizacji zamówień wraz z obsługą posprzedażową, czyli do chwili zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych lub usunięcia konta.

Dane osobowe dotyczące księgowości (faktur) są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami nie dłużej niż 5 lat od chwili powstania do końca trwania roku podatkowego (łącznie nie dłużej niż 6 lat).


Przekazywanie danych

Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zamówień, sprzedaży, współpracy czy kwestii kadrowych nie są przekazywane do państw trzecich (państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) ani do organizacji międzynarodowych.


Profilowanie i przetwarzanie automatyczne

Dane osobowe przetwarzane przez Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


Prawa osób

Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. jako Administrator Danych informuje ponadto iż, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują prawa do:

a)Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;

b)Żądania od Administratora uzupełnienia, sprostowania danych osobowych;

c)Żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

e)Żądania przeniesienia danych osobowych;

Każdej osobie której dane są przetwarzane w Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

WektorBiuro
Kontakt
ul. Golikówka 7
30-723 Kraków, Polska
Biuro Obsługi Klienta
(12) 292 02 48 ... 51
(12) 650 31 35
zobacz więcej
Możliwa płatność on-line
w systemie

Znajdź nas na:
Copyrights 2013 Wektor Artykuły Biurowe, realizacja INVENTCOM projektowanie stron