Kompleksowe zaopatrzenie biur!

12 2920248 lub 50
+48 606 978 368
koszyk pusty | 0 zł
zobacz koszyk
Zarejestruj się:

Rejestracja użytkownika
Aby złożyć zamówienie należy się zarejestrować. Umożliwi to Państwu:
- śledzenie stanu realizacji przesyłki
- przeglądanie historii zamówień
- inne funkcje dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
*E-mail (poprawny adres e-mail):
*Hasło (minimum 6 znaków):
*Powtórz hasło:

*Imię:
*Nazwisko:
Nazwa firmy:
NIP:
*Ulica:
*Numer domu:
Numer mieszkania:
*Miejscowość:
*Kod pocztowy:
Województwo:
Kraj:
*Numer telefonu:
*
Spółka Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO), w związku z zebraniem w dniu dzisiejszym od Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy dotyczącej korzystania z usług oferowanych przez serwis wektorbiuro.pl przekazuje następujące informacje:

Administratorem zebranych danych osobowych jest Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. zarejestrowana w Krakowie (30-723), przy ul. Golikówka 7, wpisana do Rejestru KRS pod numerem: 0000102483, posiadająca numer REGON: 350631637. Kontakt telefoniczny pod numerem 122920248, kontakt mailowy: biuro@wektorbiuro.pl. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Długosz (kontakt mailowy: iod@wektorbiuro.pl).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy związanej z korzystaniem przez Panią/Pana z usług sklepu internetowego znajdującego się pod adresem wektorbiuro.pl.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Administrator danych informuje ponadto iż:

Odbiorcami (procesorami powierzenia) Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zapewniające obsługę utrzymania serwisu wektorbiuro.pl oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora danych. W przypadku rozliczeń finansowych także podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo-księgowej na rzecz Administratora Danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo jak długo istnieje konto w sklepie internetowym wektorbiuro.pl, a po usunięciu konta lub wniesieniu sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, jeżeli w ramach utworzonego konta były realizowane zakupy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania rękojmi kupieckiej a następnie przez okres wymagany w ordynacji podatkowej tj. nie dłużej niż przez 6 lat od chwili dokonania ostatniego zakupu.

Przysługują Panu/Pani prawa do:
  • Żądania od Administratora danych dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  • Żądania od Administratora uzupełnienia, sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • Żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • Żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych;


Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).
* Pola wymagane
Powrót...  
WektorBiuro
Kontakt
ul. Golikówka 7
30-723 Kraków, Polska
Biuro Obsługi Klienta
(12) 292 02 48 ... 51
(12) 650 31 35
zobacz więcej
Możliwa płatność on-line
w systemie

Znajdź nas na:
Copyrights 2013 Wektor Artykuły Biurowe, realizacja INVENTCOM projektowanie stron